ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Για να κάνετε αίτηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα εξής βήματα:

  1. Να κάνετε εγγραφή στην Πλατφόρμα Αιτήσεων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΠΑΕ
  2. Στη συνέχεια με τους κωδικούς που δώσατε, να κάνετε σύνδεση στο σύστημα και να ολοκληρώσετε τη Φόρμα Υποβολής της Αίτησης. Θα επιλέξετε σύνδεση χωρίς ακαδημαϊκό λογαριασμό.
  3. Μόλις ολοκληρώσετε την Αίτησή σας θα σας έρθει επιβεβαιωτικό μήνυμα στο email που δηλώσατε. Επίσης μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα για να δείτε την πορεία της Αίτησής σας.

Ως απαιτούμενα προσόντα, ορίζονται κατ` ελάχιστον:
     α. Για συναφές πτυχίο με το Θεματικό Πεδίο της Αίτησης
          i) πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
     β. Για μη συναφές πτυχίο με το Θεματικό Πεδίο της Αίτησης
          i) πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
         ii) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο θεματικόπεδίο που αιτείται την ένταξή του

 

Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα πατήστε:

Πριν την υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε μελετήστε αρχικά τα παρακάτω:

Προσοχή: Στο Μητρώο εκπαιδευτών εγγράφονται ως εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ) της παρ. 1. του Άρθρου 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε στην καρτέλα Επικοινωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο