Τρόπος Παρακολούθησης

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι οι εξής:

Δια ζώσης εκπαίδευση – σε χώρους του ΔΙΠΑΕ (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μεικτή εκπαίδευση (Blended Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου συνδυάζεται η μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης).

To Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, αφού δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης το πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση σε πλούσιο, διαδραστικό, πολυμεσικό υλικό, ενώ το περιβάλλον εργασίας στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι πολύ φιλικό και εύχρηστο, ώστε να διευκολύνει τη μελέτη.

Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στο μάθημα ή μαθήματα επιλογής του. Στα πλαίσια του κάθε μαθήματος-υποενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάσηστην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις και είναι άμεσα διαθέσιμο για τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word, powerpoint, pdf, excel) στην πλατφόρμα του μαθήματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και άμεσης εκτύπωσής του. Το υλικό (περιορισμένου αριθμού μαθημάτων) περιλαμβάνει και βιβλία, τα οποία αποστέλλονται στους συμμετέχοντες χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Τέλος, ο διδάσκων  εμπλουτίζει το ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης με χρήσιμες συνδέσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία, video και ενημερωτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, κοινοποιώντας στους συμμετέχοντες από την έναρξη του Προγράμματος τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπεύθυνων διδασκόντων, ώστε να επικοινωνούν μαζί τους για την επίλυση των αποριών τους. H ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, αλλά ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, στο υλικό των προηγούμενων και της τρέχουσας εβδομάδας, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος.  Ο ενδεικτικός χρόνος ενασχόλησης του συμμετέχοντα με το εκπαιδευτικό υλικό είναι περίπου 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι συμμετέχοντες πρέπει να :

  • Μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις
  • Χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
  • Υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και τελική εξέταση (όπου υπάρχουν)
Μετάβαση στο περιεχόμενο