Πληροφορίες/Εκπτώσεις

Πληροφορίες πληρωμής

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της  Τράπεζας Πειραιώς. 

  • Ο αριθμός λογαριασμού αποστέλλεται εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση προς φοίτηση (δικαιούχος ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ)
  • Αιτιολογία της κατάθεσης του ποσού είναι ο τίτλος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
  • Εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου.
  • Αντίγραφο της κατάθεσης  πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση kedivim@ihu.gr
  •  

 Σημειώσεις:

  • Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.
  • Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς συμμετεχόντων σε ίδιο μάθημα επόμενης περιόδου καταβάλλοντας το ποσό που εκκρεμεί για την εξόφληση των διδάκτρων.
  • Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.
  • Σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα.
  • Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες/φορείς πρέπει να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα, ώστε να υποβάλλουν αίτηση προσφοράς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο