Ανακοινώσεις

Μετά από σχετική υποβολή αίτησης και αξιολόγησης της, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΙ.ΠΑ.Ε. εντάχθηκε στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΕΙ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της Δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913» 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΦΕΚ 1446/24-03-2022)  και αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη.

Χρήσιμο υλικό για την υποβολή πρότασης προγράμματος από τα μέλη ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας παρακαλώ πατήστε στο Μενού ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ

Τη Δευτέρα 13/02/2023 και ώρα 12:00-13:00 θα λάβει χώρα διαδικτυακή παρουσίαση για να δοθεί το γενικό πλαίσιο της δράσης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)» με σκοπό να δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων μέσω της Δ.Υ.Π.Α. 

Έχουν σταλεί αναλυτικές οδηγίες στα ακαδημαϊκά email για τον τρόπο σύνδεσης.

Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε απόψεις και να λύσουμε τυχόν απορίες που σας έχουν προκύψει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο